Sněmovní tisk 431
Sml. mezi ČR a Etiopií o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 3. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 19. 3. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 824).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 431/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 990).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 3. 2015 jako senátní tisk 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 51/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 2015 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 198).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15.12.2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 8. 2020 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 35/2020 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Etiopie, letecká dopravaISP (login)