Sněmovní tisk 419
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2014

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 2. 2015 jako tisk 419/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 3. 2015 (usnesení č. 150). Zpravodajem určen JUDr. Jan Chvojka.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 13. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 419/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 844).Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální politika, poskytování služeb, rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (login)