Sněmovní tisk 410
Změny harmonogramu Mezinárodní úml. o regulaci velrybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 680).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 410/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 827).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 2. 2015 jako senátní tisk 44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 4. 2015 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 44/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 44/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 144).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17.07.2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 1. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva, ratifikace dohody, regulace rybolovu, rybářská loď, velrybaISP (login)