Sněmovní tisk 404
Novela z. o veřejných dražbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Volný, Jiří Dolejš, František Laudát, Martin Novotný, Josef Uhlík) předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: Volný, J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 404/0 dne 18. 2. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2015. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 3. 2015 jako tisk 404/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 5. 2015 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 768). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 768).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 88, dokument 88/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 6. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2015 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 88/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 162).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 167/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dražby

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, papírové peníze

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)