Sněmovní tisk 396
Sml. mezi ČR a Rakouskou rep. o policejní spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 396/0 dne 2. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 681).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 396/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 989).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 2. 2015 jako senátní tisk 26/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 2. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 2. 2015 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 26/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 2. 2015 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 26/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 159).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15.12.2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 4. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 10 pod číslem 20/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Česká republika, policejní spolupráce, přeshraniční spolupráce, Rakousko, trestná činnost, veřejná bezpečnostISP (login)