Sněmovní tisk 395
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 395/0 dne 30. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Radim Holeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 667).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 395/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 395/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 395/3, který byl rozeslán 17. 6. 2015 v 15:16.

 • G
  • Petiční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 395/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 812).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 113, dokument 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 7. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 8. 2015 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2015 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 211).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 10. 9. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 222/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informovanost

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, informační politika, právo na informace, přibližování legislativy, veřejná služba, veřejná správa, veřejný sektor, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)