Sněmovní tisk 387
Sml.mezi ČR a Franc.rep.o spolupr.v obl.průzkumu kosm.prost.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 15. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2015 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 823).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 387/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 988).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 1. 2015 jako senátní tisk 23/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 2. 2015 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 23/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 23/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2015 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 129).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15.12.2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 3. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 18/2018 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Francie, kosmický prostor, kosmický výzkumISP (login)