Sněmovní tisk 370
Doh. o přidruž. mezi státy EU a ES a Moldavskou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům. a obch.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 370/0 dne 11. 12. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 613).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 370/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 705).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 12. 2014 jako senátní tisk 14/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 14/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 14/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 14/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 109).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 16. 4. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, Evropská dohoda o přidružení, Evropská unie, Evropské společenství pro atomovou energii, MoldavskoISP (login)