Sněmovní tisk 369
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 12. 2014 jako tisk 369/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 12. 2014 (usnesení č. 121). Zpravodajem určen RSDr. Josef Nekl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 678).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředíISP (login)