Sněmovní tisk 361
Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 11. 2014 jako tisk 361/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Zpravodajem určen Ing. Ludvík Hovorka.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 716).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (login)