Sněmovní tisk 35
Dotační programy zemědělství pro rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 11. 2013 jako tisk 35/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Ladislav Velebný.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 11. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 35/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 133, usnesení č. 74).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, podpůrná politika, státní podpora, zemědělská politikaISP (login)