Sněmovní tisk 348
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2015 a 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017

Autor: min. obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 10. 2014 jako tisk 348/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 10. 2014 (usnesení č. 101). Zpravodajem určen Ing. Bohuslav Chalupa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 348/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 496).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 21. 10. 2014 jako senátní tisk 371/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 10. 2014 a přijal usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako tisk 371/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 635).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenská základna, vojska v zahraničíISP (login)