Sněmovní tisk 346
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 10. 2014 jako tisk 346/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 10. 2014 (usnesení č. 101). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 346/2 rozesláno poslancům 21. 11. 2014.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 12. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 346/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 712).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet, zpráva o činnostiISP (login)