Sněmovní tisk 345
Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 345/0 dne 16. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 10. 2014 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 677).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 345/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 826).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 10. 2014 jako senátní tisk 369/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2014 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 369/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 12. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 369/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 80).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17.07.2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 7. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 36/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: biologická diverzita, genetika, mezinárodní úmluva OSN, ratifikace dohodyISP (login)