Sněmovní tisk 344
Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2013

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 10. 2014 jako tisk 344/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 10. 2014 (usnesení č. 101). Zpravodajem určen Ing. Vlastimil Vozka.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 26. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 344/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 845).Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)