Sněmovní tisk 31
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 31/0 dne 29. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 48).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 31/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 31/2, který byl rozeslán 7. 2. 2014 v 11:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 147).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 238, dokument 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 2014 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 441).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Zákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 56/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví

Deskriptory EUROVOCu: archiv, ukládání dat, ukládání dokumentů, úřední dokument, veřejná instituce, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)