Sněmovní tisk 290
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 290/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Josef Vozdecký a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 414).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 290/1 (doporučuje schválit).
 • L

  Projednávání proběhlo 23. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 467).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 20. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 290/2, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 16:18.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 21, usnesení č. 516).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 11. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 379, dokument 379/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 12. 2014 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 379/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 50).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 331/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1470Josef Vozdecký06931-08714.doc (27 KB) / PDF (300 KB, 2 strany) 9. 10. 2014 v 12:41:04
1545Jan Volný07006-08848.doc (29 KB) / PDF (325 KB, 2 strany) 4. 11. 2014 v 08:44:28
1550Petr Adam07011-08854.doc (32 KB) / PDF (246 KB, 2 strany) 4. 11. 2014 v 13:12:01
1551Martin Lank07012-08855.doc (17 KB) / PDF (285 KB, 2 strany) 4. 11. 2014 v 13:35:19


Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: alkoholický nápoj, daň z pohonných hmot, označení původu, spotřební daň

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)