Sněmovní tisk 284
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 8. 2014 jako tisk 284/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 284/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 842).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (login)