Sněmovní tisk 262
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 3. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 262/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/2, který byl rozeslán 20. 1. 2015 v 18:14.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 619).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 31, dokument 31/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 31/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 31/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 102).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 78/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Nejvyšší kontrolní úřad

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)