Sněmovní tisk 244
Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 6. 2014 jako tisk 244/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 10. 7. 2014.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 244/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 495).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 26. 6. 2014 jako senátní tisk 309/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2014 a přijal usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako tisk 309/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)