Sněmovní tisk 233
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Polčák, Jan Farský, Marek Ženíšek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 13. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2014 jako tisk 233/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1300).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 233/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 12. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 233/3.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jmenovací moc, jmenování pracovníků, soudce, ústavní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)