Sněmovní tisk 22
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2013 jako tisk 22/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen PhDr. Martin Komárek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 23. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 22/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 167, usnesení č. 155).Hesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)