Sněmovní tisk 195
Úml. OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 195/0 dne 6. 5. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2014 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 328).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 153, usnesení č. 562).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 5. 2014 jako senátní tisk 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 5. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 5. 2014 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 6. 2014 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 277/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 572).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 18. 12. 2014.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: extrateritoriální pravomoc soudu, mezinárodní úmluva OSN, soudní pravomoc, veřejný majetekISP (login)