Sněmovní tisk 188
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Zuzka Bebarová Rujbrová, Zdeněk Ondráček) předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 188/0 dne 30. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2014 jako tisk 188/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 676).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 188/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, horní komora, politické strany, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)