Sněmovní tisk 183
Novela z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Augustin Karel Andrle Sylor, Jana Hnyková, Petr Adam, Jaroslav Holík, Jiří Štětina, Martin Lank, Karel Pražák, Marek Černoch, Karel Fiedler, Olga Havlová) předložila sněmovně návrh zákona 25. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 183/0 dne 28. 4. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2014 jako tisk 183/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, obec, referendum, volební systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)