Sněmovní tisk 183
Novela z. o místním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 183/0 dne 28. 4. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2014 jako tisk 183/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, obec, referendum, volební systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)