Sněmovní tisk 17
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2013 jako tisk 17/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen RSDr. Josef Nekl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 107).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 11. 2013 jako senátní tisk 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 12. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 2. 2014 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 431).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředíISP (login)