Sněmovní tisk 163
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 4. 2014 jako tisk 163/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 28. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 163/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 350).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, poskytování služeb, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (login)