Sněmovní tisk 159
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 4. 2014 jako tisk 159/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Zpravodajem určen Ing. Karel Šidlo.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 18. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 159/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 222).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)