Sněmovní tisk 156
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 27. 11. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 29. 11. 2013 senátorům jako tisk 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 1. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 1. 2014 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2013 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 398).
  Návrh projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 446).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Terelmešová,Zeman,Vystrčil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 31. 3. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 156/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 553).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro sociální politiku.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 156/5, který byl rozeslán 25. 4. 2016 v 16:00.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1312).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 9. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 330, dokument 330/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 330/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 330/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 558).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 10. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 11. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2016.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 367/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1927Zuzana Kailová07388-09439.doc (25 KB) / PDF (0 KB) 29. 1. 2015 v 13:53:13
1928Zuzana Kailová07389-09440.doc (20 KB) / PDF (0 KB) 29. 1. 2015 v 14:03:34
2068Zdeněk Soukup07529-09755.odt (31 KB) / PDF (63 KB, 1 strana) 12. 3. 2015 v 15:12:02
2248Zuzana Kailová07709-10100.odt (63 KB) / PDF (71 KB, 4 strany) 27. 4. 2015 v 15:13:04
2777Jana Pastuchová08238-11034.odt (61 KB) / PDF (99 KB, 1 strana) 8. 9. 2015 v 13:00:23
3029Jana Pastuchová08490-11460.doc (7 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 20. 10. 2015 v 11:15:56
3879Jana Pastuchová09340-12708.doc (15 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 8. 3. 2016 v 09:29:28
4152Zuzana Kailová09613-13099.docx (23 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 14. 4. 2016 v 12:54:16
4153Zuzana Kailová09614-13100.docx (22 KB) / PDF (219 KB, 4 strany) 14. 4. 2016 v 12:58:14


Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: chudoba, nabídka zaměstnání, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, poptávka po zaměstnání, služba ve veřejném zájmu, sociální pomoc, společenská změna, veřejná instituce, základní životní potřeby

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)