Sněmovní tisk 145
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

David Kádner předložil sněmovně návrh zákona 24. 3. 2014.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 145/0 dne 25. 3. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2014. Vláda zaslala stanovisko 24. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2014 jako tisk 145/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: ochrana soukromí, omezování osobní svobody, osobní zbraň, sebeobrana, střelná zbraň a střelivo, trestná činnost, trestný čin, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník145/0


ISP (login)