Sněmovní tisk 141
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 141/0 dne 18. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 3. 2014 (usnesení č. 48). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 229).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 141/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 37, usnesení č. 296).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 3. 2014 jako senátní tisk 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 251/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 516).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 7. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 9. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 47/2014 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, mezinárodní úmluva, povzbuzující prostředek, profesionální sport, sport, tělesná výchovaISP (login)