Sněmovní tisk 136
Sml. mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 13. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 3. 2014 (usnesení č. 44). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 281).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 12. 2014 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 31, usnesení č. 530).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 3. 2014 jako senátní tisk 245/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 245/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 4. 2014 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 499).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 12. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 4. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 21/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, sociální zabezpečení, Spojené státyISP (login)