Sněmovní tisk 119
Novela z. o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 119/0 dne 11. 2. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 3. 2014 jako tisk 119/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Rozpočet, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, odpovědnost, veřejná správa, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)