Sněmovní tisk 1126
Úmluva MOP o práci na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 6. 2017.
Zástupce navrhovatele: min.práce,min.dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1126/0 dne 6. 6. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1734).

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1126/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací) (revokováno).
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1126/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 36, usnesení č. 1804).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 6. 2017 jako senátní tisk 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 135/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 10. 2017 na 10. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 278).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22.09.2017.Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní organizace práce, námořní doprava, pracovní podmínky, ratifikace dohody, rybářský průmyslISP (login)