Sněmovní tisk 1122
Návrh na vystoupení ČR z Mez. energetického fóra

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 5. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1122/0 dne 16. 5. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 5. 2017 (usnesení č. 393). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1733).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1122/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 56, usnesení č. 1824).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 5. 2017 jako senátní tisk 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2017 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 131/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 265).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní charta, odvětví energetiky, vypovědění smlouvyISP (login)