Sněmovní tisk 1120
1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2017

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 5. 2017 jako tisk 1120/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 5. 2017 (usnesení č. 393). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 15. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1120/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1841).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 11. 5. 2017 jako senátní tisk 128/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 128/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)