Sněmovní tisk 1112
Sml.mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu o vým.inf.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 5. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1112/0 dne 3. 5. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1769).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1112/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1814).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 5. 2017 jako senátní tisk 102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2017 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 102/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 217).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22.09.2017.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní dohoda, Nizozemsko, příjem, úrok, úspory, vypovědění smlouvyISP (login)