Sněmovní tisk 1110
N. z. o evropských politických stranách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1110/0 dne 3. 5. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1679).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 150, usnesení č. 1679).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 145, dokument 145/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 145/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 193).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 246/2017 Sb.



Deskriptory EUROVOCu: evropská strana, nadace, organizace strany, politické strany, politický program, založení strany

Navržené změny předpisů (2)



ISP (login)