Sněmovní tisk 1108
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 21. 11. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 21. 11. 2016 senátorům jako tisk 10/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 12. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 10/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 3. 2017 a přijal usnesení č. 26 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2017 a přijal usnesení č. 31 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 10/2 (odročuje jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 10/3 (odročuje jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2016 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 45).
  Návrh projednán dne 20. 4. 2017 na 6. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 161).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 5. 2017.
Zástupce navrhovatele: Seitlová, Carbol, Burian.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1108/0 dne 3. 5. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 5. 2017. Vláda zaslala stanovisko 1. 6. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 6. 2017 jako tisk 1108/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1759).
  Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 202, usnesení č. 1759).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 178, dokument 178/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 8. 2017 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 178/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 8. 2017 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 178/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 263).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 291/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bytové právo, nemovitost, právní systém, převod vlastnictví, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)