Sněmovní tisk 1094
Novela z. - branný zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: Sedlář M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1094/0 dne 13. 4. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2017 jako tisk 1094/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2017 (usnesení č. 393). Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Gabal a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1744). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 130, usnesení č. 1744).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 173/1.
 • S

  Návrh projednán dne 17. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 272).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 294/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: armáda, dobrovolná vojenská služba, mzdová politika, odměňování, vojenské cvičení, zálohy

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
585/2004novelizujeZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)1094/0
45/2016novelizujeZákon o službě vojáků v záloze1094/0


ISP (login)