Sněmovní tisk 1093
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1093/0 dne 12. 4. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 6. 2017 na 57. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1702).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1093/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1822).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 12. 4. 2017 jako senátní tisk 94/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 94/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 94/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 223).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 12. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 80/2017 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, mezinárodní úmluva, povzbuzující prostředek, sport, tělesná výchovaISP (login)