Sněmovní tisk 1072
Novela z. o zaměstnanosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1072/0 dne 23. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: PhDr. Zdeněk Soukup a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1642).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1072/2, který byl rozeslán 28. 6. 2017 v 17:51.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1783).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 180, dokument 180/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 180/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 253).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1072/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1072/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 14, usnesení č. 1792).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2017.
  Prezident zákon podepsal 12. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 6. 10. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 327/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6618Jaroslav Zavadil12079-17217.docx (50 KB) / PDF (350 KB, 17 stran) 27. 6. 2017 v 13:11:21


Deskriptory EUROVOCu: hájené zaměstnání, integrace postižených osob, lékařský posudek, podpora v nezaměstnanosti, poptávka po zaměstnání, zdravotně postižený člověk, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)