Sněmovní tisk 1067
Novela z. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1067/0 dne 21. 3. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: PhDr. Daniel Korte a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1693).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 274, usnesení č. 1693).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 149, dokument 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 149/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 227).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 256/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)