Sněmovní tisk 1054
Vl.n.z. o univerzitních nemocnicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, organizace zdravotnictví, univerzita, univerzitní výzkum, vědecký výzkum

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
563/1991novelizujeZákon o účetnictví1054/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1054/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)1054/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)1054/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)1054/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce1054/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)1054/0


ISP (login)