Sněmovní tisk 1051
Sml.mezi ČR a SR o spolupr.při vzáj.ochr. vzdušného prostoru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1051/0 dne 9. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1767).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1051/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1821).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 3. 2017 jako senátní tisk 71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 3. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 71/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 240).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 11. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 66/2017 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, Slovensko, vojenské letectvo, vzdušný prostorISP (login)