Sněmovní tisk 105
Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Jan Chvojka, Jan Bartošek, Daniel Korte, Jiří Skalický, Michal Kučera, Herbert Pavera, Markéta Pekarová Adamová, Nina Nováková, Gabriela Pecková, Jan Farský) předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 105/0 dne 23. 1. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2014. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 2. 2014 jako tisk 105/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Lichva, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: dluh, právnická osoba, půjčka, trestní odpovědnost, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)