Sněmovní tisk 1048
Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1048/0 dne 3. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 7. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1766).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1048/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1807).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 3. 2017 jako senátní tisk 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 213).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.09.2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 1. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 2 pod číslem 3/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, látky znečišťující stratosféru, mezinárodní úmluva, opatření na kontrolu znečištění, ozon, prevence znečištění, znečišťování atmosféry, znečišťování stratosféry, znečišťování životního prostředíISP (login)