Sněmovní tisk 1047
Vl.n.z o změně zák. v oblasti průmyslového vlastnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1047/0 dne 3. 3. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1610).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 129, usnesení č. 1610).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 109, dokument 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2017 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 170).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 196/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, evidence obyvatelstva, informační systém, ochrana údajů, osobní údaje, průmyslové vlastnictví, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)