Sněmovní tisk 103
Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 103/0 dne 22. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 178).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 103/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 6. 2014 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 60, usnesení č. 306).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 1. 2014 jako senátní tisk 217/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 2. 2014 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 217/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2014 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 217/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 484).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 7. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 2. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 15/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, Čína, Hongkong, mezinárodní spolupráce, právní pomoc, právní spolupráce, trestní stíhání, trestný činISP (login)